Welkom op mijn blog ~ Veel lees- en kijkplezier

Welcome to my blog ~ Enjoy reading and watching


Vlinders

In de buddleia bij het huis waar ik ben opgegroeid, zaten in mijn herinnering talrijke vlinders. Atalanta's, Kleine Vos, Dagpauwoog. Niet met alle vlinders gaat het goed in Nederland, helaas. Een aantal vlinders komen in Nederland niet meer voor.
Hieronder foto's van vlinders die ik gefotografeerd heb in mijn eigen tuin of op vakantie. Indien de vlinder ook in ons land te vinden is, vermeld ik dit (bijv. algemeen in Nederland). Dat wil niet zeggen dat de vlinder alleen in Nederland voorkomt. Vaak zijn ze dan op het gehele continent te vinden, en daarbuiten.

Sinds een paar jaar heb ik een vlinderboek en die gaat standaard mee op vakantie. In 2011 was ik op vakantie in de Jura en daar ben ik meegegaan op vlinderexcursie. Dat heeft mijn interesse vergroot.

Vaak herken ik de vlinder direct, maar soms is het een zoektocht naar de juiste soort. Sommige vlinderfamilies hebben soorten die moeilijk te onderscheiden zijn. Ik kan daardoor een foute naam gegeven hebben. Suggesties zijn welkom.
Wil je meer weten over vlinders? Kijk dan eens op de volgende sites:
http://www.vlindernet.nl/
http://www.vlinderstichting.nl/index.php
http://www.soortenbank.nl/index.php  deze site informeert ook over andere dieren, planten en paddenstoelen in Nederland. 

Tip: Als je vlinders wilt fotograferen, is het beste moment in de ochtend op een open zonnig plekje met gras en veel wilde bloemen en wat hoog struikgewas of bomen aan de zijkant, dat als schuilplaats dient. Vlinders zijn koudbloedige dieren die zich opwarmen in de zon om energie op te doen. Als ze opgewarmd zijn worden ze actief en snel.

KLIK EENS OP EEN FOTO EN JE KRIJGT ALLE FOTO'S OP EEN RIJ, 
MOOI GROOT EN MET ZWARTE ACHTERGROND

Atalanta

Atalanta

Naam: Atalanta of Admiraalvlinder (Latijn: Vanessa Atalanta)
Soort: Aurelia's (Lat. Nymphalidae)
Waar: Eén van de meest voorkomende vlinders in Nederland
Habitat: stedelijk gebied en platteland, in tuinen te vinden op: klimop, buddleia, hemelsleutel
Waardplant: brandnetel
Foto genomen in eigen tuin (2012 en 2013)
 

Gehakkelde AureliaNaam: Gehakkelde Aurelia (Latijn: Polygonia C-album) C-album verwijst naar witte C op de buitenkantvan de vleugel
Soort: Aurelia's (Lat. Nymphalidae)
Waar: Algemeen in Nederland
Habitat: bij bosranden, parken en tuinen
Waardplant: brandnetel, hop, ribes, wilg, berk, hazelaar
Foto genomen in eigen tuin (2012)

 Bij de gehakkelde Aurelia is de witte C te zien aan de onderkant van de vleugel.

Dagpauwoog
Naam: Dagpauwoog (Latijn: Aglais io)
Soort: Aurelia's (Lat. Nymphalidae)
Waar: algemeen in Nederland
Habitat: platteland en stedelijke gebieden, worden aangetrokken door bloemen.
Gefotografeerd in eigen tuin (2013)

Groot Koolwitje


Naam: Groot Koolwitje (Latijn: Pieris Brassicae)
Soort: Witjes (Lat. Pieridae)
Waar: Algemeen in Nederland
Habitat:
Waardplant: koolsoorten
Gefotografeerd in eigen tuin (2011)Icarus blauwtje
Icarus Blauwtje
Groepje icarus blauwtjes en 1 dikkopje
Naam: Icarusblauwtje (Latijn: Polyommatus icarus)
Soort: Blauwtjes (Lat. Lycaenidae)
Waar: Komt algemeen voor in Nederland.
Habitat: grasland, weiden en grasrijke duinen, wegbermen en open plekken in bos- en heidegebied.
Waardplant: klaversoorten
Gefotografeerd in Verdon, Frankrijk (2010)

Tussen de groep Icarusblauwtjes zit één ander vlindertje, waarvan ik vermoed dat het een dikkopje is. Ik twijfel tussen het witgezoomd spikkeldikkopje of het kalkgraslanddikkopje.
Oranjetipje
Naam: Oranjetipje (Lat. Anthocharis cardamines)
Soort: Witjes (Lat. Pieridae)
Waar: Deze vlinder is nu weer vrij algemeen in Nederland.
Habitat: matig vochtige graslanden bij bossen.
Waardplanten: pinksterbloemen, look-zonder-look
Gefotografeerd in eigen tuin op de vaste judaspenning (2012)

Distelvlinder
Naam: Distelvlinder (Latijn: Cynthia cardui)
Soort: Aurelia's (Lat. Nymphalidae)
Waar: In Nederland bekend als trekvlinder en in sterk wisselende aantallen aanwezig.
Habitat: open landschappen met bloemen
Waardplanten: allerlei soorten distels, alsem, borago officinalis, brandnetel
Gefotografeerd in mijn tuin (2012)Boomblauwtje (vrouwtje)


Naam: Boomblauwtje (Lat. Celastrina argiolus). 
Soort: Blauwtjes (Lat. Lycaenidae)
Waar: Komt verspreid over Nederland voor.
Habitat: open bosgebied, tuinen en parken. Vrouwtjes rond hulst of klimop
Waardplanten: klimop, grote kattenstaart, struikhei, hulst en vlinderstruik.
Gefotografeerd in eigen tuin (2012)Landkaartje
Naam: Landkaartje (Lat. Araschnia levana)
Soort: Aurelia's (Lat. Nymphalidae)
Waar: Alemeen in Nederland
Habitat: Graslanden in de buurt van vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het bos en bosranden; ook tuinen en parken.
Waardplanten: grote brandnetel
Gefotografeerd tijdens een wandeling met de hond (2012)


Naam: Bont zandoogje (Lat. Pararge aegeria)
Soort: Aurelia's (Lat. Nymphalidae)
Waar: Alemeen in Nederland
Habitat: Bosranden en open bossen, tuinen en parken in een bosrijke omgeving.
Waardplanten: grassoorten
Gefotografeerd tijdens een wandeling met de hond (2012)
Onderstaande vlinders heb ik gefotografeerd in de Jura, tijdens een vlinderexcursie in juli 2011

Sint Jansvlinder


Naam: Sint Jansvlinder of bloeddrupje (Lat. Zygaena filipendulae) is een dagactieve nachtvlinder 
Soort: Bloeddrupjes (Lat. Zygaenidae)
Waar: komt voor in Nederland
Habitat: matig vochtige zandgrond, onbemest kruidig grasland
Waardplanten: rolklaver

Sint Jansvlinder
Dambordje

Naam: Dambordje (Lat. Melanargia Galathea) 
Soort: Aurelia's (Lat. Nymphalidae)
Waar: komt in Nederland voor als dwaalgast in Zuid-Limburg
Habitat: droge graslanden
Waardplanten: diverse grassoorten

Dambordje
Boswitje


Naam: Boswitje (Lat. Leptidea sinapis) in Nederland zeer zeldzaam voorkomend, meestal in Zuid Limburg
Soort: Witjes (Lat. Pieridae)
Waar: uiterst zeldzaam voorkomend in Nederland, meesten in Zuid-Limburg
Habitat: Open plaatsen in bossen, bredere bospaden, zonnige bosranden in lage of ruige bloemrijke (kalk)graslanden en groeven.
Waardplanten: rolklaver, veldlathyrus


Zwartsprietdikkopje
Naam: Zwartsprietdikkopje (Lat. Thymelicus lineola) vrij algemeen voorkomende vlinder in Nederland
Soort: Dikkopjes (Lat. Hesperiidae)
Waar: Algemeen in Nederland
Habitat: graslanden met overjarige grassen en nectarrijke kruiden, vaak langs bosranden en in bermen of op dijken.
Waardplanten: grassoorten op zonnige plaatsen
zwartsprietdikkopje

Een zoekplaatje: Citroenvlinder
Naam: Citroenvlinder (Lat. Gonepteryx rhamni) komt algemeen voor in Nederland
Soort: Witjes (Lat. Pieridae)
Waar: algemeen in Nederland
Habitat: zonnige plaatsen in open bos en langs bosranden, struwelen op braakliggende percelen en houtwallen in landbouwgebieden; ook parken en tuinen.
Waardplanten: jonge struiken op open zonnige plaatsen


Adonisblauwtje


Naam: Adonisblauwtje (Lat. Polyommatus Bellargus) komt niet in Nederland voor.
Soort: Blauwtjes (Lat. Lycaenidae)
Waar: komt niet voor in Nederland
Habitat: warm heuvelachtig gebied, bij open graslanden op kalkrijke bodem
Waardplanten:

Adonisblauwtje

Bruin zandoogje (Verdon, Frankrijk)

Bruin zandoogje (Jura, Frankrijk)

Naam: Bruin Zandoogje (Latijn: Maniola jurtina)
Soort: Aurelia's (Lat. Nymphalidae)
Waar: Komt algemeen voor in Nederland.
Habitat: grasrijke plaatsen, weiden en wegbermen.
Waardplanten: allerlei soorten smalbladige grassen, zoals beemdgras, ruw mele, struisgras.

Veldparelmoervlinder
Naam: Veldparelmoervlinder  (Lat. Melitaea cinxia). Sinds 1995 uit Nederland verdwenen, laatste jaren weer af en toe waargenomen in Zuid-Limburg
Soort: Aurelia's (Lat. Nymphalidae)
Habitat: droge bloemrijke graslanden
Waardplanten: smalle weegbree


Zomererebia

Naam: Zomer erebia (Lat. Erebia Aetiops) 
Soort: Aurelia's (Lat. Nymphalidae)
Waar: Niet voorkomend in Nederland
Habitat: Schrale graslanden bij bosranden en matig vochtige graslanden met bomen en struiken.
Waardplanten: diverse grassoorten

Onderstaande foto's heb ik gefotografeerd tijdens een wandeling in de omgeving van Clairvaux les Lacs, juli 2012
Keizersmantel

Keizersmantel
Naam: Keizersmantel (Lat. Argynnis paphia) verspreid over heel noord-west Europa van laagland tot 1400 m
Soort: Aurelia's (Lat. Nymphalidae)
Waar: in Nederland sinds 1980 niet meer als standvlinder, af en toe als dwaalgast.
Habitat: Langs ruiterpaden en open plekken in bosgebieden, vaak rond braamstruiken en viooltjes.
Waardplanten: braam, viooltjessoorten


Kleine ijsvogelvlinder

Naam: Kleine ijsvogelvlinder  (Lat. Limenitis camilla) verspreid over heel noord-west Europa van laagland tot 900 m. In Nederland vrij zeldzaam. Nog te vinden in Twente, Achterhoek, Noord Brabant en Limburg.

Soort: Aurelia's (Lat. Nymphalidae)
Waar: vrij zeldzaam, alleen in Twente, Achterhoek, Noord-Brabant en Limburg
Habitat: Langs ruiterpaden en open plekken in vochtige bossen.
Waardplanten: Kamperfoelie


In juli 2013 was ik in de Dordogne ~ Perigord Noir en heb ik weer een paar vlinders ontmoet. 
Ik was wat later op de ochtend, waardoor niet altijd mooie duidelijke foto's.
Tussendoor staan van eenzelfde exemplaar ook foto's die ik elders heb gefotografeerd bijv. in mijn tuin.

Dambordje
Al eerder beschreven, maar de foto mooier dan eerder vastgelegd (2013)

Kleine vuurvlinder

De vleugels bleven helaas gesloten

Naam: Kleine vuurvlinder (Lat. Lycaena phlaeas). Verspreid over heel Europa (Noord tot Zuid).
Soort: Blauwtjes (Lat. Lycaenidae)
Waar: algemene standvlinder verspreid over heel Nederland
Habitat: open grasland, zandgronden, duinen, braakliggende gronden, tuinen en bermen.
Waardplanten: Schapenzuring

kleine vuurvlinder in de tuin (2013)een glimp van de binnenkant
Naam: Oranje luzernevlinder (Lat. Colias crocea).
Soort: Witjes (Lat. Pieridae)
Waar:  Een trekvlinder die ook in Nederland voorkomt. 
Habitat: bloemrijke graslanden met kruiden (luzerne) en vlinderbloemen
Waardplanten: vlinderbloemigen, luzerne en wikke
Gefotografeerd tijdens een wandeling in de Dordogne. 

Koningspage
                                                      
                                    

Naam: Koningspage (Lat. Iphiclides podalirius)      
Soort: Grote pages (Lat. Papiliondae)
Waar: komt zeldzaam voor in Nederland af en toe als zwerver
Habitat: Hagen, bossen, en boomgaarden in laaggelegen delen van Europa.                             Waardplanten: Sleedoorn en prunussoorten       
Gefotografeerd tijdens een bezoek aan de watertuinen aan de Dordogne. 
                                                                      
 
Beekbergerwoud juli 2014
 
 
Naam: Bont zandoogje (Lat. Pararge aegeria)
Soort: Aurelia's (Lat. Nymphalidae)
Waar: Alemeen in Nederland
Habitat: Bosranden en open bossen, tuinen en parken in een bosrijke omgeving.
Waardplanten: grassoorten
 
Naam:  Geaderd witje (Lat. Pieris napi)
Soort: Witjes (Lat. Pieridae)
Waar: Geheel Europa
Habitat: Open landschappen, vochtige weilanden en open bosgebied, langs bosranden, moeraslanden tot bergvalleien. Vaak in de buurt van water. Ook tuinen en parken.
Waardplant: wilde kruisbloemigen, look-zonder-look, pinksterbloem.
 

Naam: Kleine vuurvlinder (Lat. Lycaena phlaeas). Verspreid over heel Europa (Noord tot Zuid).
Soort: Blauwtjes (Lat. Lycaenidae)
Waar: algemene standvlinder verspreid over heel Nederland
Habitat: open grasland, zandgronden, duinen, braakliggende gronden, tuinen en bermen.
Waardplanten: Schapenzuring


Naam: Landkaartje (Lat. Araschnia levana)
Soort: Aurelia's (Lat. Nymphalidae)
Waar: Alemeen in Nederland
Habitat: Graslanden in de buurt van vochtige bossen, heggen en houtwallen, open plekken in het bos en bosranden; ook tuinen en parken.
Waardplanten: grote brandnetel
 
 
 
Koninginnenpage
 
Naam:  Koninginnenpage (Lat. Papilio machaon)
Soort: Grote pages (Lat. papilionidae)
Waar: Geheel continentaal Europa, in Nederland vrij schaars
Habitat: Weiden of gras- en bloemrijke plekken van laaggebied tot in de bergen (tot 2000 m hoogte)
Waardplant: schermbloemigen zoals peen en venkel
Gefotografeerd in Monvalle Italie, aan de oostzijde van het Lago Maggiore.

 


2 opmerkingen:

 1. Wat prachtig deze vlinderfoto`s.Heerlijk om deze hobby te delen met andere natuurliefhebbers. Dank je daar voor.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. hoi Annet,
  leuk dat je mijn blog hebt bezocht!
  toen ik hier even rondkeek, dacht ik: wat moet zij nou bij mij?
  maar toen ik op deze pagina kwam, snapte ik het ;-)
  prachtige foto's en vlinders!!!
  ben een beetje 'jaloers': je hebt een aantal soorten die ik ook graag eens wil zien én vastleggen (lastig, want ik fotografeer vlinders in principe alleen in NL). ik ga je ook volgen :-)
  groetjes, Nathalie

  BeantwoordenVerwijderen

****** Fijn dat je een bericht achterlaat. ******
Dank je wel!

Vanwege de spam heb ik gekozen voor goedkeuring
van de berichten.