Welkom op mijn blog ~ Veel lees- en kijkplezier

Welcome to my blog ~ Enjoy reading and watching


donderdag 10 juli 2014

Beekbergerwoud

Mijn bezoek aan het Beekbergerwoud heeft mij niet losgelaten. Op internet heb ik het één en ander opgezocht. Sinds het herstel van Natuurmonumenten in 2006 hebben zich meerdere vogelsoorten gevestigd, waaronder de blauwborst.
Het gebied was erg verruigd doordat er te veel fosfaat in de grond was blijven zitten.  Daarom heeft Natuurmonumenten in het najaar van 2012 delen van het gebied opnieuw afgegraven. Dit heeft tot gevolg dat bepaalde vogelsoorten hier voorlopig niet meer komen. Het gebied moet nu opnieuw een groei doormaken. De Vogelwerkgroep Oost Veluwe voert regelmatig vogeltellingen uit.
Ik heb geen voor mij bijzondere soorten gezien, maar ik ben absoluut geen vogelkenner en herken soorten niet aan hun geluid.Vandaag was ik vrij, regen gestopt en de zon scheen. Erop uit! Ik was vroeg genoeg voor niet al te scherp licht.
Direct zag ik dat de regen van de afgelopen twee dagen het moeras weer wat had gevuld. Ik geniet van de vogelgeluiden, het geplomp van de wegspringende kikkers als ik over de vlonder over het moeras loop. Niemand te bekennen, heerlijk met alleen geluiden van de natuur om je heen.

Genoeg moois gezien.Een larvehuid van een libel. Er zweefden meerdere libellesoorten en waterjuffers over het water, te snel om vast te leggen.

De platbuiklibel kon ik iets beter benaderen.


 
Een pendelzweefvlieg deelt een bloemknop van de distel met een soldaatje.
 


 
 


De distel is een geliefde plant voor vlinders.


Iets groter wild, een haas tussen het gras.


Een mooie oogst toch. Niet hele bijzondere soorten, alhoewel ik het landkaartje nog maar één keer eerder heb gezien. Hier zag ik ze overal. Volgens de beschrijving is het wachten op de grote weerschijnvlinder, door de aanwezigheid van wilgen in dit gebied.

 
 
 
Groet, Annet

vrijdag 4 juli 2014

Rondje fietsen

Gisteren maakte ik een rondje omgeving. Camera in de fietstas voor een eventueel fotomoment. Eigenlijk op zoek naar een vlinderrijk gebied. Per toeval stuitte ik op het Beekbergerwoud. Dit ligt tussen Apeldoorn en Klarenbeek.
Ik wist niet van het bestaan af. Hoe is het mogelijk, zowat onder m'n neus!!!

Ooit was het Beekbergerwoud het laatste oerbos van Nederland, ong.8.000 jaar oud. De laatste boom werd gekapt in 1871 om plaats te maken voor landbouwgrond. Plaatselijk stond het gebied bekend als 'Het Woud' of 'Het Elsbos'. Straatnamen als Woudweg en Elsbosweg zijn ook terug te vinden in Klarenbeek.
Het woud bestond uit zandige droge verhogingen met eiken en beuken (de horsten) en uit vochtige tot zeer natte moerasbossen met zwarte elzen en essen op een dikke veenlaag. Toen al werd het gebied door plantkundigen geroemd om zijn zeldzame beplanting, wat door de ontginning definitief verloren ging.

Natuurmonumenten heeft het gebied in 2006 aangekocht en is bezig met het herstel. Voor bezoekers is een rondwandeling gemaakt, deels over vlonders om het moeras te kunnen overkruisen. Sindsdien worden ook weer zeldzame vogels gesignaleerd. Meer info: http://www.vwg-oostveluwe.nl/tellingen/bmp/beekbergerwoud. Ik heb nu niet zoveel vogels gezien, wel gehoord. Ik zag een witte kwikstaart, een grote reiger, waterhoenders en een klein vogeltje ??? tussen de bomen.


Ik was er gistermiddag op het warmst van de dag en het waaide flink. Om vlinders te fotograferen niet bepaald ideale omstandigheden. Ik heb de uitgestippelde route gelopen, een aantal vlinders gezien zoals groot koolwitje, gehakkelde aurelia, zandoogje. Allemaal te druk en geen zin in  poseren.

Dit heb ik wel kunnen vastleggen:


Een beetje van ver en wat ingezoomd, een grote keizerlibel volgens mij. 

Grote keizerlibel


Kattenstaart

Bruine glazenmaker
Bruine glazenmaker van opzij
De bruine glazenmaker was erg gewillig, dus kon ik hem een paar keer vastleggen, waardoor deze thuis ook te determineren was. Ik vind het een prachtexemplaar.

Bitterzoet
Bitterzoet, Lat. Solanum dulcamara, familie van de aardappel. Ik had het bloemetje nog niet eerder gezien, maar het is een algemeen voorkomende soort.

Een gebied om regelmatig te gaan bezoeken. Liefst 's ochtends tegen zonsopgang. Dat ga ik zeker doen.

Via het buitengebied van Klarenbeek fiets ik weer terug naar huis. Op de drukke (gevaarlijk) Polderweg is het niet echt fijn fietsen. Toch maak ik een bermstop. Ik zie vlinders op kruiskruid.

Klein geaderd witje

Koevinkje

Het wemelt overigens van de koevinkjes in mijn omgeving. Beter kon ik deze helaas niet te pakken krijgen in dit snelle fotostopje.

 
 
Een fijn weekend voor iedereen
Groet, Annet